Persondatapolitik
Databeskyttelse er højt prioriteret, og der ønskes åbenhed og gennemsigtighed om, hvordan dine personlige oplysninger behandles.

Der er derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger
Bondgaardkeramik er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver virksomheden, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Bondgaardkeramik
v/ Elsebet Bondgaard
Södertäljevej 6
7600 Struer 
CVR.nr: 38046063
elsebetbondgaard@gmail.com 

Hvor opbevares dine oplysninger
De oplysninger, som der indsamles om dig opbevares hos Bondgaardkeramik.

Hvem har adgang
Bondgaardkeramik og ekstern revisor har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Formålet med behandlingen
Dine personoplysninger kan behandles til følgende formål:
-   Levering af aftalte varer og services
-   Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores varer og services
-   Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker
-   Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af produkter og services
-   Løbende forbedring af produkter, services og shopping-oplevelser
-   I forbindelse med eventuelt opståede retskrav

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en aftale om levering af produkter eller services. I de situationer vil Bondgaardkeramik ikke være i stand til at tilbyde dig produkter eller services, medmindre du angiver de påkrævede oplysninger.

Dine personlige oplysninger formidles, sælges eller udveksles aldrig med tredjepart med henblik på markedsføring uden for Bondgaardkeramik. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig og forbedre din service.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Hvordan opbevares oplysningerne
Personoplysningerne registreres hos Bondgaardkeramik og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens $ 10.

100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk, hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Ændringer i håndteringen af persondata-oplysningerne kan blive nødvendige, hvorfor der forbeholdes en ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver det aktuelt rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked på hjemmesiden.

Kundeoplysninger opbevares ikke krypteret. Kundeoplysninger transmitteres ikke krypteret.

Hvad er dine rettigheder
Som kunde hos Bondgaard har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

-   Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger registreret hos Bondgaardkeramik.
-   Sletning efter anmodning (se nedenfor).
-   Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Bondgaardkeramik i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
-   Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
-   Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
-   Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
-   Som kunde hos Bondgaardkeramik har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
-   Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Bondgaardkeramik slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen). Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation.

Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Bondgaardkeramik via e-mail til elsebetbondgaard@gmail.com.

Hvordan kan du klage
Hvis du mener, at Bondgaardkeramik behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted. Klagen indgives til Datatilsynet, ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Opstår der en tvist
Enhver tvist mellem Bondgaardkeramik og kunden søges løst imellem parterne, såfremt dette ikke lykkedes, afgøres denne i Byretten i Danmark under dansk lovgivning.

Bondgaardkeramik v/ Elsebet Bondgaard, Södertäljevej 6, 7600 Struer (mobil 2134 3565)
Webshop fra e-hjemmeside.dk